Ασία

330

4 & 5 Ημέρες

4 & 5 Ημέρες
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
295

6 & 7 Ημέρες

6 & 7 Ημέρες
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
465

5, 6, 7, 8 Ημέρες

5, 6, 7, 8 Ημέρες
ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

Όλες οι Εκδρομές